eligefpindustrial@gmail.com

Arlo Profesionala: Elektrizitatea eta elektronika

ARLO PROFESIONALA: EKIPAMENDU ELEKTRONIKOAK
1. ZIURTAGIRI MAILA
 • Ekipo elektriko eta elektronikoen muntatzeko eta mantentzeko lanetako eragiketa lagungarriak (390 ordu)
2. ZIURTAGIRI MAILA
 • Elektromedikuntzako sistemak instalatzea eta mantentzea (600 ordu)
 • Audio- eta bideo-ekipo elektronikoak konpontzea (580 ordu)
3. ZIURTAGIRI MAILA
 • Ekipo elektronikoen zainketa (680 ordu)
 • Elektromedikuntzako sistemak instalatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta ikuskatzea (700 ordu)

ARLO PROFESIONALA: TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK
1. ZIURTAGIRI MAILA
 • Eraikinetan instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazioetakoak muntatzeko eragiketa osagarriak (300 ordu)
2. ZIURTAGIRI MAILA
 • Datu-sare lokaletako telefonia-sistemak eta azpiegitura muntatzea eta mantentzea (330 ordu)
 • Lokalen sonorizazioko, megafoniako eta telebista-zirkuitu itxietako instalazioak muntatzea eta mantentzea (270 ordu)
 • Ikus-entzunezko produkziorako eta irratizko hedapenerako sistemak muntatzea eta mantentzea (440 ordu)
 • Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak muntatzea eta mantentzea (450 ordu)
 • Telefoniako sare-ekipamendua eta deien banagunea muntatzea eta mantentzea (590 ordu)
3. ZIURTAGIRI MAILA
 • Eraikinen ingurunean telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareen azpiegituren proiektuak garatzea (500 hrs)
 • Eraikinen ingurunean telekomunikazio-azpiegiturak eta ahots- eta datu-sareen azpiegiturak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea (680 hrs)
 • Ikus-entzunezko eta irrati-difusioko produkzio-sistemak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea (680 hrs)
 • Telefoniako deien banaguneak eta sareko ekipamenduak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta gainbegiratzea (770 hrs)

ARLO PROFESIONALA: INSTALAZIO ELEKTRIKOAK
1. ZIURTAGIRI MAILA
 • Sare elektrikoak muntatzeko eragiketa osagarriak (220 ordu)
2. ZIURTAGIRI MAILA
 • Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko sare elektrikoak eta transformazio-zentroak muntatzea eta mantentzea (920 ordu)
 • Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea (490 ordu)
3. ZIURTAGIRI MAILA
 • Eraikinetan helburu berezietarako instalazio elektrikoak jartzeko proiektuak garatzea (520 ordu)
 • Behe- eta goi-tentsioko elektrizitate-sareak jartzeko proiektuak garatzea (690 ordu)
 • Eraikinetan instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta ikuskatzea (700 ordu)
 • Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko lurpeko elektrizitate-sareak eta aterpeko transformazio-zentroak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta ikuskatzea (640 ordu)
 • Bigarren eta hirugarren kategoriako goi-tentsioko elektrizitate-sareak eta transformazio-zentroak muntatzea eta mantentzea (640 ordu)
 • Behe-tentsioko elektrizitate-sareak eta kanpoko argiak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzea eta ikuskatzea (620 ordu)

ARLO PROFESIONALA: MAKINA ELEKTROMEKANIKOAK
1. ZIURTAGIRI MAILA

Ez dago ziurtagiririk

2. ZIURTAGIRI MAILA
 • Sistema domotiko eta immotikoak muntatzea eta mantentzea (480 ordu)
 • Automatizazio-sistema industrialen muntaketa eta zainketa (510 ordu)
 • Etxetresna elektrikoen zainketa (500 ordu)
3. ZIURTAGIRI MAILA
 • Industria-automatizazioko sistemen proiektuak garatzea (630 ordu)
 • Industria-automatizazioko sistemak muntatzea eta mantentzea (650 ordu)
 • Sistema domotiko eta inmotikoen proiektuak garatzea (550 ordu)
 • Sistema domotiko eta inmotikoen muntaketa eta zainketa kudeatzea eta gainbegiratzea (550 ordu)

Gurekin harremanetan jarri zaitez

Galderarik badaukazu bidaliguzu nahi duzuna gure helbidera:
eligefpindustrial@gmail.com

Parte hartzen dute